• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Μαθητές

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2018-2019

 

ΤΑΞΗ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Α1 9 10 19
Α2 8 10 18
      37
Β1 9 12 21
Β2 11 10 21
      42
Γ1 11 9 20
Γ2 11 8 19
      39
Δ1 13 11 24
Δ2 13 10 23
      47
Ε1 10 8 18
Ε2 10 8 18
      36
ΣΤ1 10 9 19
ΣΤ2 10 11 21
      40
ΣΥΝΟΛΟ 125 116 241

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΕΛΗ: